Hevosurheilukauppa

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Tilaus- ja toimitusehdot koskevat Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kustantamia Hevosurheilu– ja 7 oikein -lehtiä sekä kerran vuodessa ilmestyvää Jalostuskuvasto -julkaisua

Tilausmuodot

  • Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uudistamista. Tilaus laskutetaan sopimuksen mukaan. Uudistuneen laskutusjakson kestotilauksella on kuukauden irtisanomisaika ja maksettu tilausjakso jatkuu aina maksetun jakson loppuun saakka. Kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaava määräaikaistilaus.
  • Määräaikaistilaus on voimassa sopimuksen mukaan ja tilaus päättyy automaattisesti sopimusjakson loppuun. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaistilauksen jaksoa tai muuttaa sen edullisemmaksi kestotilaukseksi.

Tilausten alkamisaika

Tilaukset laitetaan alkamaan heti alkavina tai sovitusti myöhemmin. Maanantaina ennen klo. 12.00 saapunut Hevosurheilu tai 7 oikein -lehden tilaus voidaan yleensä toimittaa keskiviikkona ilmestyvästä numerosta alkaen ja keskiviikkona ennen klo. 12.00 toimitettu Hevosurheilu -lehden tilaus vastaavasti perjantain numerosta alkaen. Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta perustellusta syystä kuten maksuhäiriöiden vuoksi.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Lehtitilausten hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Suomen Hevosurheilulehti Oy pidättää oikeuden tilausehtojen ja hintojen muutoksiin. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään voimassaolevan laskutusjakson loppuun, jolloin muuttuneita ehtoja ja hintoja ei sovelleta.

Lehtien kampanjahinnat voivat poiketa sekä ehdoiltaan että hinnoiltaan voimassaolevan hinnaston hinnoista, mutta niihin on oikeutettu vain uusi asiakas ensimmäisen tilausjaksonsa osalta.

Hevosurheilu- ja 7 oikein -lehtien sekä arvonlisävero on sekä printti että digijulkaisujen osalta 10% ja Jalostuskuvaston osalta 24%.

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Lehtitilausten laskut voidaan lähettää joko postitse paperilaskuna tai verkkopankkiin e-laskuna. Ohjeet e-laskutuksesta löytyvät paperilaskun takasivulta. Tuotekaupasta tehdyt tilaukset maksetaan Paytrail -maksupalvelun kautta.

Lehtitilausten tilausmaksut tulee maksaa epäpäivään mennessä. Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä on oikeus katkaista tilaus, jos sitä ei makseta sopimuksen mukaisesti. Lähetetystä maksukehotuksesta voidaan periä kohtuullinen huomautusmaksu ja viivästyneestä maksusta korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli maksua ei suoriteta kehotuksista huolimatta, siirtyy saatava perintätoimiston perittäväksi. Tilapäisten maksuvaikeuksien osalta pyydämme asiakkaitamme aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kuluttajasuoja etä- ja suoramyynnissä

Tilaajalla on kuluttajasuojalain perusteella oikeus peruuttaa etämyynnistä (esim. puhelin ja verkkokauppa) tai suoramyynnistä (esim. tapahtumamyynti) tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruutuksen voi tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella asiakaspalveluun joko sähköpostilla tai soittamalla. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Reklamaatiot ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n vastuut

Reklamaatiotapauksissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi tai puhelimitse numeroon 020 760 5300. Suomen Hevosurheilulehti Oy on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) jäsen ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyviä kauppiastapoja ja alan käytännesääntöjä.

Suomen Hevosurheilulehti Oy toimittaa lehdet force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt tms.) varauksin eikä suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä. Toimittamatta jääneestä lehdestä tulee ilmoittaa viivytyksettä asiakaspalveluun. Suomen Hevosurheilulehti Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai tilausjakson pidentämiseen.

Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian jakelijan toimitusnopeus huomioiden. Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä ja mahdollisesta poikkeamasta lehden painojäljessä eikä yritys edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Tietosuoja

Suomen Hevosurheilulehti Oy käsittelee tilaajien henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakastietojen käsittelyä koskeva tietosuojaselosta löytyy Hevosurheilu -verkkosivujen alalaidasta.

Erimielisyyksien ratkaisu

Asiakkaan ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, ratkaistaan riita Espoon käräjäoikeudessa.

Suomen Hevosurheilulehti Oy / asiakaspalvelu, Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo.

tilaukset@hevosurheilu.fi / 020 760 5330