Hevosurheilukauppa

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Tilaus- ja toimitusehdot koskevat Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kustantamia Hevosurheilu- ja 7 oikein -lehtiä ja niiden verkkopalveluja sekä kerran vuodessa ilmestyvää Jalostuskuvasto -julkaisua. Tilausehdot tulevat osapuolia sitoviksi voimaan tulleiden tilausten yhteydessä. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus tilaamiseen ja arvontaan osallistumiseen.

  • Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uudistamista. Kestotilaus laskutetaan sovitun laskutusjakson pituisin välein. Uudistuneen laskutusjakson kestotilauksella on kuukauden irtisanomisaika ja maksettu tilausjakso jatkuu aina maksetun jakson loppuun saakka. Kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaava määräaikaistilaus.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitus pituisesti ja tilaus päättyy automaattisesti sovitun jakson loppuun. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaistilauksen jaksoa tai muuttaa sen edullisemmaksi kestotilaukseksi.

Verkkopalvelulla tarkoitetaan verkkolehden, näköislehden ja lehtiarkiston muodostamaa kokonaisuutta. Verkkopalvelun voi tilata joko erikseen tai yhdistelmätilauksena printtijulkaisujen kanssa. Verkkopalvelun maksullisen osion käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja käyttäjätilin luomista.

Palvelun käyttäjätilit ovat talouskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy palveluun väärinkäyttötapauksissa.

  • Tilausten alkamisaika

Tilaukset laitetaan alkamaan heti alkavina tai sovitusti myöhemmin. Maanantaina ennen klo. 12:00 saapunut printtilehden tilaus voidaan yleensä toimittaa keskiviikkona ilmestyvästä numerosta alkaen. Verkkopalvelun lukuoikeus on käytettävissä heti käyttäjätilin aktivoinnin jälkeen, poikkeuksena yhdistelmätilaukset, joissa verkkopalvelun lukuoikeus aukeaa printtitilauksen voimaanastumisen yhteydessä.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta perustellusta syystä kuten maksuhäiriöiden vuoksi.

  • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Printtilehtien ja verkkopalvelujen hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Suomen Hevosurheilulehti Oy pidättää oikeuden tilausehtojen ja hintojen muutoksiin. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään voimassa olevan laskutusjakson loppuun, jolloin muuttuneita ehtoja ja hintoja ei sovelleta.

Printtilehtien ja verkkopalvelun kampanjahinnat voivat poiketa sekä ehdoiltaan että hinnoiltaan voimassa olevan hinnaston hinnoista, mutta niihin on oikeutettu vain uusi asiakas ensimmäisen tilausjaksonsa osalta. Printtilehtien ja verkkopalvelujen arvonlisävero on 10% ja Jalostuskuvaston 24%.

  • Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Printtilehtien laskut voidaan lähettää joko postitse paperilaskuna tai verkkopankkiin e-laskuna. Ohjeet e-laskutuksesta löytyvät paperilaskun takasivulta. Tuotekaupasta ja verkkopalvelun kautta tehdyt tilaukset maksetaan Paytrail -maksupalvelun kautta luottokortilla.

Kaikki Payrailin maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL-yhteyttä. Maksutapoina käyvät yleisimpien pankkien pankkimaksut (mm. Nordea, Op, Danske, S-pankki), korttimaksaminen (Visa, Mastercard, American Express), mobiilimaksaminen (MobilePay, Pivo, Siirto, Apple Pay) ja lasku- ja osamaksupalvelut (Walley, OP Lasku ja Jousto). Jatkuvissa tilauksissa korttitieto voidaan tallentaa toistuvia veloituksia varten. Maksutapahtumien veloittajana näkyy Paytrail.

Tilausmaksut tulee maksaa eräpäivään mennessä. Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä on oikeus katkaista tilaus, jos sitä ei makseta sopimuksen mukaisesti. Lähetetystä maksumuistutuksesta voidaan periä kohtuullinen huomautusmaksu ja viivästyneestä maksusta korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli maksua ei suoriteta kehotuksista huolimatta, siirtyy saatava perintätoimiston perittäväksi. Tilapäisten maksuvaikeuksien osalta pyydämme asiakkaitamme aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

  • Kuluttajasuoja etä- ja suoramyynnissä

Tilaajalla on kuluttajasuojalain perusteella oikeus peruuttaa etämyynnistä (esim. puhelin ja verkkokauppa) tai suoramyynnistä (esim. tapahtumamyynti) tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske maksullisia verkkopalveluja, joiden käyttö alkaa heti tilauksen teon jälkeen. Peruutuksen voi tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella asiakaspalveluun joko sähköpostilla tai soittamalla. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

  • Reklamaatiot ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n vastuut

Reklamaatiotapauksissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi tai puhelimitse numeroon 020 760 5300. Suomen Hevosurheilulehti Oy on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) jäsen ja sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyviä kauppiastapoja ja alan käytännesääntöjä.

Suomen Hevosurheilulehti Oy toimittaa lehdet force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt tms.) varauksin eikä suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä. Toimittamatta jääneestä lehdestä tulee ilmoittaa viivytyksettä asiakaspalveluun.

Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian jakelijan toimitusnopeus huomioiden. Suomen Hevosurheilulehti Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai tilausjakson pidentämiseen.

Verkkopalvelun osalta Suomen Hevosurheilulehti Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöittä. Suomen Hevosurheilulehti Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Asiakas on itse vastuussa verkkopalvelun lukemiseksi tarvittavista selain- ja muiden ohjelmistojen toimivuudesta sekä laitteiden että yhteyksien hankkimisesta.

Mahdollisista verkkopalvelun keskeytyksistä ilmoitetaan asiakkaille heti kun mahdollista ja muista kuin asiakkaasta johtuvista pitkittyneistä keskeytyksistä, Suomen Hevosurheilulehti Oy hyvittää palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Hyvityksen edellytyksenä on kuitenkin se, että asiakas reklamoi keskeytyksestä asianmukaisesti.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta printti- ja verkkopalveluiden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, toimituksellisesta virheestä aiheutuvasta haitasta ja mahdollisesta poikkeamasta lehden painojäljessä eikä yritys edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

  • Tietosuoja

Suomen Hevosurheilulehti Oy käsittelee tilaajien henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakastietojen käsittelyä koskeva tietosuojaselosta löytyy Hevosurheilu -verkkosivujen alalaidasta.

  • Erimielisyyksien ratkaisu

Asiakkaan ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, ratkaistaan riita Espoon käräjäoikeudessa.

Suomen Hevosurheilulehti Oy / asiakaspalvelu, Ravitie 1, 00370 Helsinki.

tilaukset@hevosurheilu.fi / 020 760 5330