Hevosurheilukauppa

SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Hevosurheilulehti on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden sekä verkkosivustojemme, hevosurheilu.fi, hevosurheilukauppa.fi ja 7oikein.fi, käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat sen yhteystiedot
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten käytämme evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin siirrämme ja luovutamme tietoja
 • Miten suojaamme tiedot
 • Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

 1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Y-tunnus: 0729907-6
Osoite: Ravitie 1, 00370 Helsinki
Yhteyshenkilö: Keijo Kinnula, tilaukset@hevosurheilu.fi

 1. Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Lehden tilaajatiedot, kuten tilaajan ja mahdollisen lahjatilauksen saajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä sekä asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaukseen, jakeluun, maksutapaan, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot ja asiakasnumero, digilehden käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet) sekä muut mahdolliset rekisteröidyn antamat tiedot.
 • Mainostaja-asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, tehtävä sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot.
 • Suoramarkkinointitiedot, kuten rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä sekä tiedot suostumuksista tai kielloista suoramarkkinointiin liittyen, mahdolliset tiedot rekisteröidyn mielenkiinnonkohteista sekä tiedot rekisteröityyn kohdistetuista eduista ja kampanjoista sekä niiden käytöstä (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä) sekä muut mahdolliset rekisteröidyn antamat tiedot.
 • Verkkosivuston käyttäjien henkilötiedot, kuten yhteydenottolomakkeella annetut nimi- ja yhteystiedot, automaattisesti kerätyt lokitiedot sekä evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti. Mikäli olet kirjautunut palveluumme tai voimme muutoin tunnistaa sinut (esimerkiksi siirtyessäsi verkkosivuillemme lähettämämme markkinointiviestin kautta), tietoja voidaan yhdistää sinulta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Verkkosivustollamme voi vierailla myös antamatta tietoja, joilla voi tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi yhteystietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä, yhteystietoyrityksiltä ja valikoiduilta yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakasrekisterien tiedoilla.

 1. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lehden tilauksen ja digipalvelun toimittaminen: Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi toimittaa Hevosurheilu- tai 7 oikein-lehteä tilaamaasi osoitteeseen taikka mahdollistaa kirjautumista digipalveluun. Tilauksen toimittaminen, pyytämäsi digipalvelun toimittaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, laskutus sekä asiakassuhteeseen perustuva viestintä perustuu tilaajan ja Suomen Hevosurheilulehti Oy väliseen sopimussuhteeseen.
 • Asiakas- tai yhteistyösuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen: Mainostaja-asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien ja edustajien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme täyttää sopimus, jonka olemme tehneet rekisteröidyn edustaman organisaation kanssa. Lisäksi analysoimme henkilötietoja oikeutettuun etuun perustuen voidaksemme kehittää asiakassuhdetta, liiketoimintaamme ja tuotteistustamme sekä kohdentaaksemme markkinointiviestintää.
 • Markkinointi sekä markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset: Käsittelemme ja voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille yhteistyökumppaneillemme markkinointiin tai tutkimuksiin oikeutetun etumme perusteella. Markkinointi, kuten tekstiviestitse tai sähköpostitse tehty sähköinen suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaille, voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Arvonnat, kilpailut ja äänestykset: Järjestämme arvontoja, kilpailuja ja äänestyksiä, joihin voit halutessasi osallistua. Käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä annettuun suostumukseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin et enää ole mukana arvonnassa, kilpailussa tai äänestyksessä.
 • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esimerkiksi ratkaista erimielisyyksiä, ehkäistä tai tutkia väärinkäytöksiä, periä saataviamme taikka varmistaa tietoturvaa. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Teemme osoitehuoltoa pitääksemme henkilötietosi ajantasaisina ja virheettöminä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa muun muassa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa hevosurheiluun liittyen. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Analysoimme ja segmentoimme tietoja, mutta emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

 1. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

 • Tilaustietoja säilymme 48 kuukautta tilauksen päättymisestä tai viimeisimmästä kirjautumisesta digitaaliselle tilille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme lähettää sinulle aiempaan tilaushistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohteisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden uudelleenaktivoimisen, kehittää palveluitamme sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin. Ennen kuin poistamme digitaalisen tilin inaktiivisuuden vuoksi, olemme sinuun yhteydessä. Tämän jälkeen siirrämme tiedot oikeutetun edun perusteella pidettävään markkinointirekisteriimme.
 • Mainostaja-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien edustajien henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin edustaja toimii ko. organisaatiossa ja ko. organisaation sopimus- tai muu suhde Suomen Hevosurheilulehteen on voimassa. Tämän jälkeen siirrämme tiedot oikeutetun edun perusteella pidettävään markkinointirekisteriimme.
 • Suoramarkkinointitietoja säilytämme, kunnes yhteystieto muuttuu toimimattomaksi tai määrittelemiemme liiketoimintasääntöjen mukaan henkilöä ei ole enää tarkoituksenmukaista pitää markkinointimme kohteena. Jos olet antanut meille markkinointikiellon, niin säilytämme tiedon kiellosta ja tarvittavista yhteystiedoista kiellon toteuttamiseksi, jotta kieltosi lainmukainen noudattaminen voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa.
 • Tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

Edellä mainittujen säilytysaikojen täytyttyä poistamme tiedot, ellei niitä ole tarpeen säilyttää pidempään esimerkiksi oikeudellisen vaateeseen tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi taikka pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan minimoimaan tietoja. Voit myös osittain itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan pyytämällä tietojesi poistamista.

 1. Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Voimme kerätä meidän ja konserniyhtiöidemme palveluiden, kuten hevosurheilu.fi ja hippos.fi -sivustojen, käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tie toja sivus to jemme käy töstä. Näi hin tie toi hin kuu lu vat esi mer kiksi:

 • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite;
 • yksilöllinen eväste- tai mobiilitunniste; ja
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä.

Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun suljet verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Hevosurheilulehden lisäksi evästeitä asettavat kolmannet osapuolet, kuten:

 • Analytiikkapalveluntarjoajat: Käytämme palveluissamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka estää Google Analyticsia keräämästä tietoja. Lisäosan saat tästä. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin tarkemmin täällä.
 • Mainoskumppanit: Kumppaneidemme avulla voimme kohdentaa mainontaa muualla Internetissä, kuten Facebookissa, niille, jotka ovat käyneet sivustollamme (ns. uudelleenkohdennettu mainonta). Voit muokata mainoskumppaneihimme liittyviä valintoja sivuston evästeasetuksissa. Facebookin mainosvalintoihin voit vaikuttaa myös suoraan Facebookissa täällä.
 • Sosiaalisen median palveluntarjoajat: Verk ko pal ve luissamme on käy tössä kol man nen osa puo len työ ka luja tai lii tän näi siä. Täl lai sia työ ka luja ovat esi mer kiksi sivus toilla ole vat sosi aa lis ten medioi den upo tuk set tai sosi aa lis ten medioi den jako- ja tyk käys toi min nal li suu det. Palveluntarjoajat, kuten Facebook ja Twitter, voivat asettaa evästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne saat ta vat lisäksi kerätä verk ko pal ve lui den käyt tä jistä tie toja esi mer kiksi sisäl lön suo sit te le mi seksi tai kävi jä mää rän seu raa mi seksi. Voit tutustua Facebookin tietosuojakäytäntöihin täällä ja Twitterin tietosuojakäytäntöihin täällä.

Evästeiden käyttötarkoitukset ja evästeitä asettavat kumppanit ovat luettavissa sivuston evästeasetuksissa. Evästeasetuksissa listattujen evästeiden lisäksi käytämme välttämättömiä evästeitä, jotka ovat tarpeen palveluidemme ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi.

Asetamme ei-välttämättömät evästeet suostumuksellasi ja hyödynnämme evästeillä kerättyjä tietoja pääasiallisesti suostumukseesi perustuen. Evästeillä kerättyjen tietojen hyödyntäminen tietoturvaan, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseen sekä mainonnan ja sisällön tekniseen jakeluun perustuu oikeutettuun etuumme. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutettuun etuun perustuen. Voit tarkastella käsittelyperusteita, käyttötarkoituksia ja ominaisuuksia sekä tehdä valintoja kumppanikohtaisesti evästeasetuksissa.

Voit vaikuttaa evästeisiin seuraavin tavoin:

 • Sivuston evästeasetukset: Pyydämme suostumuksen evästeiden asettamiseen ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen tiettyjä käyttötarkoituksia varten, kun vierailet ensi kertaa sivustollamme. Voit antaa suostumuksen tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta. Voit myöhemmin muuttaa valintojasi, esimerkiksi peruuttaa antamasi suostumuksen, painamalla ”Evästeasetukset”-linkkiä, joka löytyy tyypillisesti sivuston alareunasta.
 • Evästeiden poistaminen: Voit poistaa tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen tai estää palveluidemme, esimerkiksi kirjautumis- tai ostoskoritoiminnallisuuden, käytön.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

 1. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus jäljennös henkilötiedoista edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löydät osoitteesta: tietosuoja.fi. Pyydämme ystävällisesti kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme ratkaista asian sovinnollisesti.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

 1. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten tietojärjestelmätoimittajia, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Konserniyhteisöt ja valikoidut yhteistyökumppanit: Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja Suomen Hipos ry:lle, joka omistaa Suomen Hevosurheilulehden. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja Hippoksen jäsenyhteisöille (lista jäsenyhteisöistä on saatavilla täällä) sekä valikoiduille yhteistyökumppaneillemme niiden perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten markkinointia, varten, ellet ole tätä kieltänyt.
 • Yritysjärjestelyt: Yritysjärjestelyn, kuten liiketoimintakaupan, yhteydessä henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luo vut taa tie to jasi vali koi duille kump pa neil lemme saa ta viemme peri mi seksi sekä oikeusvaateita varten.

 1. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 1. Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä?

Siltä osin kuin yllä pidämme sivua Face boo kissa tai muussa vastaavassa sosiaalisen median palvelussa taikka hyödynnämme niiden toiminnallisuuksia, kuten tykkää-nappia sivustollamme, voimme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Esimerkiksi Facebookin fanisivujen kautta keräämme tilas to tie toja mm. Face book-sivu jemme tyk käyk sistä ja vie rai luista, jul kai sui demme näky vyy destä sekä jul kai sui demme tavoit ta nei den hen ki löi den demo gra fia pro fii leista. Lisäksi näemme sivujemme tykkääjien tai kommentoineiden henkilöiden julkiset tiedot, kuten nimen ja profiilikuvan, sekä muita tietoja käyttäjän Facebookissa määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Saat lisä tie toja hen ki lö tie to jen käsit te lystä Face boo kin tai muun vastaavaan sosiaalisen median palvelun tietosuojakäytännöistä.

 • Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme.

Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 10.6.2021.